مشروعیت و حقانیت جنبش

این بار رژیمِ سرکوب و شکنجه و اعدام، یکپارچه و یک‌صدا به میدان آمده و با چشمانی دریده تهاجمی آشکار را به سطح معشیت فرودستان و تهیدستان آغاز کرده است. ….

———————————————————-

این بار انگشت اتهام به‌سوی تهیدستان، بریده است و نفیر شومِ پراکندنِ بد گمانی نسبت به مشروعیت و حقانیتِ جنبش‌شان خاموش است، زیرا این بار رژیمِ سرکوب و شکنجه و اعدام، یکپارچه و یک‌صدا به میدان آمده و با چشمانی دریده تهاجمی آشکار را به سطح معشیت فرودستان و تهیدستان آغاز کرده است.

دیگر امیدی به تحمیق انسانها نیست و بلوغ جنبش تا آنجاست که هرگز نخواهد پذیرفت بازیچه‌ی نیروهای موهومِ داخلی، همدست دزدان و رفیقانِ دیروز قافله و «اصلاح‌طلبانِ» امرور، پیاده‌نظامِ تحققِ رؤیاهای شاهزادگانِ فراموش‌شده و گوشتِ دم توپ اجرای طرح و توطئه‌های مضحک بازنشستگان سیاسیِ ورشکسته یا کودتاچیانِ چکمه‌لیسِ سناتورهای آمریکایی و اسحله‌فروشان غربی یا باصطلاح «امپریالیسمِ» خارجی نامیده شود. جنبش به ریشه‌داشتنِ خواست‌هایش در ژرفای نظامی استثمارگر و ستمگر  و به مشروعیت خروشش در مبارزه علیه رژیم سفاکِ مدافع این نظام آگاه است، و آنجا که نیست، پویاییِ جنبش آگاهش خواهد کرد. این بار مدافعان شرمگین رژِیم نمی‌توانند پشت شعارهای پرطمطراق باصطلاح «چپ» و «ضد امپریالیستی» پنهان شوند و باید مستقیم و آشکار، بازو در بازوی شکنجه‌گران و قداره‌کشانِ رسمی و غیررسمی سلاح‌هایشان را به سوی فرودستان نشانه روند. این توفان، روبندها و نقاب‌ها را کنار خواهد زد.

دانه‌هایی که جنبش دی‌ماه کاشت و نهال‌های سبز و سرفراز هفت تپه و فولاد و هپکو و آذرآب می‌روند تا به سپیدارها و سروها و چنارها و بلوط‌ها و افراهای سرافراز و ستبر و تنومند بدل شوند که باد شرزه‌ی سرکوب را تاب خواهند آورد و در توفانِ ازجابرکننده‌ی بساط ستم و استثمار به بار خواهند نشست.
—————–

برگرفته از صفحه‌ی فیس‌بوک «نقد»

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.