افزایش شمار کشته‌شدگان در مریوان

عصر روز شنبە  ٢۵ آبان ٩٨ (١۶ نوامبر ٢٠١٩)، در میدان شبرنگ مریوان نیروهای سپاه پاسداران بە سوی مردم معترض آتش گشودەاند. ….

—————————————————–

هەنگاو:
در جریان اعتراض مردم مریوان بە افزایش شدن قیمت بنزین نیروهای سپاه پاسداران بە سوی مردم معترض آتش گشودە و دست کم شش نفر جانشان را از دست دادە و بیش از ۵٠ نفر نیز زخمی شدەاند.
برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز شنبە  ٢۵ آبان ٩٨ (١۶ نوامبر ٢٠١٩)، در میدان شبرنگ مریوان نیروهای سپاه پاسداران بە سوی مردم معترض آتش گشودەاند.
در نتیجە تیراندازی این نیروها دست کم شش شهروند مدنی جانشان را از دست دادە و بیش از ۵٠  نفر دیگر زخمی شدەاند. یک منبع مطلع از بیمارستان بوعلی مریوان جانباختن ۶ معترض را برای هەنگاو تایید کردە است.
تا زمان تنظیم این خبر هویت چهار تن تن از جانباختگان برای هەنگاو احراز شدە است کە هویت آنها “عثمان نادری” ،”مهران تاک”، “شاهو ولیدی” و “بهروز” می باشد.همچنین یک کودک ١٣ سالە با هویت “هیوا نادری”  زخمی شدە است.
بیشتر زخمی شدەگان از ترس اینکە بازداشت شوند بە مراکز درمانی مراجعە نکردەاند. هویت چند نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است، کە بە دلایل امنیتی اسامی آنها را منتشر نمی کنیم. روز شنبە در ١۴ شهر کردستان مردم بە نشانە اعتراض افزایش قیمت بنزین بە ٣٠٠٠ تومان بە خیابان ها آمدەاند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.