بیانیه شورای بازنشستگان ایران: افزایش قیمت سوخت، کوبیدن آخرین میخ به تابوت معیشت مردم!

بدیهی ست که ظرفیت متراکم شده در فنر هم حدی دارد از حد که خارج شود آنچنان قدرتی دارد که هیچ نیرویی مانع آن نخواهد شد. ….

————————————————

افزایش قیمت سوخت، کوبیدن آخرین میخ به تابوت معیشت مردم!

خبر افزایش ناگهانی سه برابر شدن  قیمت بنزین ، شوک ساعت صفر دیشب به زندگی مردمی بود که هم اکنون زندگیشان با مشقات طاقت فرسائی دست و پنجه نرم میکند.

اگر این خبر را با خبر چند روز قبل یعنی کشف یکی از بزرگترین ذخائر نفتی جهان با ظرفیت ۵۳ میلیارد بشکه در بستانِ خوزستان، کنار هم بگذاریم و هر دو خبر را ذیل اعلام دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر قرار دهیم، آنگاه میتوان سیمای واقعی حال و روز مردمی را دید که برای بقای خود چه میکشند و اسیر چه شرایط و وضعیتی هستند!

در حالیکه معیشت کنونی مردم غیر قابل تحمل است ، این شوک اقتصادی ، بقایای  توان زندگی مردم را خواهد بلعید!
بدیهی ست که جامعه نمیتواند ساکت بنشیند حتی اگر پاسخ اعتراضشان چون همیشه هجوم نیروهای امنیتی باشد.  فرجام این کشمکش اجتناب ناپذیر ، تکلیف جامعه را یکسره خواهد کرد.

این رویکرد اصلی است که حکومت عزم خود را جزم کرده که برای حل بحران سرمایه و تامین نیازهایش، بازهم بیشتر و بیشتر بقول وزیرش، «تا جائی که مردم تحمل میکنند» دست در جیب مردم کند.
شریانهای سرمایه برای بقا و رونق در ایران راهی جز مکیدن از زندگی مردم نمیبیند.
بی توجهی به مطالبات اقشار مختلف مردم،  فقط هر روز عرصه را بر آنان تنگتر  کرده ، فقر و فلاکت و آسیب های اجتماعی را نیز تا خصوصی ترین زوایای زندگی میکشاند.
تاثیر بنیادی قیمت سوخت بر کل زندگی، شرایط برای اکثریت مردم اعم از حقوق بگیران و  بازنشستگان و میلیون ها بیکار، را در یک وضعیت بحرانی تر از قبل قرار خواهد داد.

مبلغ ناچیزی که بعنوان دستمزد به کارگران و معلمان و بازنشستگان و سایر حقوق بگیران پرداخت میشود، در کسری از ماه، بسرعت بازپس گرفته میشود. در این شرایط،  پاسخ اعتراضات، بجای حل معضلات معیشتی و اجتماعی، ابزارهای گوناگون سرکوب ست. بطوریکه حتی تجمعات مسالمت آمیز بازنشستگان را هم تحمل نمیکنند. تا با کنترل حداکثری، فریاد معترضان به تنگ آمده شنیده نشود و ثروت و سرمایه ی عمومی تحت عنوان بازار آزاد ، با رانت و اختلاس در انحصار عده ای قلیل قرار گیرد. این شیوه ی برخورد نابرابرانه تا کی جواب میدهد آنهم در سرزمینی که روی انبانی از ثروت نشسته و نیروی کار عظیمی را دراختیار دارد؟؟!!
پیامد این تورم وگرانی،  جدا از جستجو در زباله ها، کارتن خوابی و ماشین خوابی برای لقمه ای نان، ناامنی و معضلات اجتماعی دیگری در جامعه مانند: نزاع و خشونت ، خودکشی. دگرکشی و سرقت که نشات گرفته از سفره خالیست، روزبروز  افزایش می‌یابد.

بدیهی ست که ظرفیت متراکم شده در فنر هم حدی دارد از حد که خارج شود آنچنان قدرتی دارد که هیچ نیرویی مانع آن نخواهد شد.

شورای بازنشستگان ایران
۲۴ آبان ۱۳۹۸

——————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.