دوازدهمین روز برگزاری تجمع اعتراضی و اعتصاب در هفت تپه

امروز، جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ تعداد زیادی از همکاران در تجمع اعتراضی و اعتصاب حاضر  شدند و تاکید کردند که تا رسیدن به مطالبات مشترک، اعتصاب را ادامه خواهند داد.  ….

مطالبات مشترک ما:

  • پرداخت فوری حقوق و مزایای معوقه
  • جلوگیری از تجزیه شرکت و املاک
  • لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه
  • بازگشت به کار همکاران اخراجی
  • لغو احکام صادره و تعقیب قضایی علیه همکاران ما و حامیان ما

کانال مستقل کارگران هفت تپه
kargare7tape@

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.