تصاویری از زنان بومی که مقاومت در برابر کودتای نظامی نژادپرست و راستگرای بولیوی را رهبری می‌کنند

bolivi5

bolivi4

bolivi3

bolivi2

bolivi1

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.