صدای بازنشستگان: دولت شمشیرش را از رو بسته

آیا بازنشستگانی که به طور مسالمت آمیز طی این چند سال مسیرهای قانونی را طی کرده اند درخور چنین سرکوبی هستند؟! ….

——————————————————


دولت شمشیرش را از رو بسته

طی روزهای اخیر در تاریخ ۱۹ و ۲۱ آبان دو تجمع گسترده بازنشستگان به شدت سرکوب شده است؛ در واقع از ما می خواهند:

  • در مورد ابتدائی ترین حقوق حیاتیمان اعتراضی نباشد و قانونی را که مصوب خودشان است، مطالبه نکنیم.
  • در باب حقوق بین ۱/۵ تا ۲/۵ میلیون خود که حدود ۴ برابر زیر خط فقر است سکوت کنیم.
  • از دو بیمه بی فایده ی درمانی و تکمیلی خود که در این سنین بسیار ما را نیازمند کرده، شکایتی نداشته باشیم.
  • دست اختلاسگران صندوقها و دیگر دزدیها باز باشد و ما سر خم کنیم.

آیا بازنشستگانی که به طور مسالمت آمیز طی این چند سال مسیرهای قانونی را طی کرده اند درخور چنین سرکوبی هستند؟!
دولت را چه می شود؟ مجلس چه جوابی دارد؟ قوه قضائیه باید پاسخگو باشد.

بی شک بازنشستگان از حقوق خود که برای بقا به آن نیازمندند کوتاه نخواهند آمد و خواسته های خود را پی می گیرند.

اتحاد بازنشستگان

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.