دایه منیره فلسفى (مادر ناهید) چشم از جهان فرو بست

دایه منیره فلسفى ( مادر ناهید)؛ مادر احسن و شهریار ناهید با همه‌ی درد و رنج از اعدام فرزندانش و انتظارِ سرانجام‌نیافته‌ی عدالت چشم از جهان فرو بست. ….

————————————————

2022

احسن ناهید بیست و دوساله، دانشجوی مهندسی دانشگاه پلی تکنیک تهران و شهریار ناهید بیست ساله دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران، در پنجم شهریور ماه سال ١٣۵٨ همراه ٩ تن دیگر از شهروندان سنندجى بدون برگزارى هیچ دادگاهى و بدون محاکمه باحکم حاکم شرع دولت جمهورى اسلامى ایران، صادق خلخالى در محوطه فرودگاه سنندج تیر باران شدند. دو تن از تیرباران شده گان زخمى بودند، احسن ناهید روى برانکارد قرار داشت و ناصر سلیمى کارمند اداره بهداشت سنندج با دست زخمى در میان تیرباران شده گان بود . چاپ تصاویر تیرباران آنان در نشریات پرده از جنایاتى برداشت که حکومت اسلامى تنها پس از ٧ ماه از روى کار آمدنش به آن دست زده بود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.