قطعنامه مشترک گروه‌های مستقل بازنشستگان در ۱۹ آبان

ناتوانی در تأمین هزینه های زندگی و پایین بودن سطح حقوق و مستمری و وجود تبعیض های گوناگون، نیروهای بازنشسته را به صف معترضان جامعه کشانده است. برآیند این اعتراضات، ازجمله تجمع های متعددی می باشد که بازنشستگان برای رساندن صدای خود در مقابل نهادهای مختلف رسمی برپا می دارند. ….

———————————————-

ghatnameh
گسترده تر شدن فقر و فلاکت در جامعه، بنیان های زندگی بازنشستگان را همچون سایر اقشار زحمتکش به سوی فروپاشی کشانده است. تبعیض و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی فاصله میان اکثریت زحمتکش جامعه با ثروتمندان و صاحبان قدرت را به شکل عریانی نشان می دهد. این تضادها و تفاوت ها موجب گردیده است که بازنشستگان نیز از این مناسبات رنج برده و به اشکال مختلف، نارضایتی خود را اعلام نموده و به بیان خواست های خود بپردازند.

ناتوانی در تأمین هزینه های زندگی و پایین بودن سطح حقوق و مستمری و وجود تبعیض های گوناگون، نیروهای بازنشسته را به صف معترضان جامعه کشانده است. برآیند این اعتراضات، ازجمله تجمع های متعددی می باشد که بازنشستگان برای رساندن صدای خود در مقابل نهادهای مختلف رسمی برپا می دارند. تجمع های خیابانی نشان دهندۀ عملی اجتماعی است که بر پیگیری و تلاش ِ بالفعل آنها برای تغییر اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دلالت دارد. بازنشستگان برای نتیجه بخش بودن و تأثیری گذاری ِ بیشتر این تجمعات، باید تلاش کنند تشکل های فراگیر و مستقل خود را ایجاد نمایند و با تدوین خواست های خود بر پایۀ یک منشور مشترک، همبستگی و اشکال اعتراضات خود را نیز ارتقاء داده، به سمت ایجاد وحدت و تشکل فراگیر که اساسا ابزار مبارزه برای خواست های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی خود می باشند، پیش بروند.

ما بازنشستگان برای تحقق خواسته های به حق و قانونی ذیل تلاش می کنیم:
۱. افزایش مزد متناسب با سطح هزینه های زندگی ِ خانوار ۴نفره با احتساب نرخ تورم و برون رفت از خط فقر، برابر با ۸میلیون تومان برای سال۹۸

۲. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶

۳. شفاف سازی وضعیت صندوق های بازنشستگی و بازگرداندن اموال غارت شده به صندوق ها و حق کنترل و نظارت نمایندگان منتخب بازنشستگان بر صندوق ها
۴. تامین آسایش و رفاه اجتماعی، درمان رایگان و بیمه کارآمد و جامع به جای بیمه تکمیلی و پرهزینه

۵. لغو سیاست های خصوصی سازی در تمام زمینه ها

۶. آموزش رایگان در تمام سطوح آموزشی و ایجاد تسهیلات لازم برای ادامه تحصیل تمام بازماندگان از تحصیل و منع کار کودکان

۷. ایجاد تشکل مستقل، آزادی بیان، تجمع، اعتصاب فارغ از شرایط امنیتی

۸. صندوق بازنشستگی ملزم به اجرای رای دیوان محاسبات در مورد تخطی آن صندوق نسبت به افزایش حقوق و صدور حکمهای حقوقی خلاف قانون در دهه ۸۰ و ۹۰ است که باید این احکام اصلاح شوند.

۹. آزادی بی قید و شرط و بدون سپردن وثیقه معلمان، کارگران، دانشجویان، زنان، هنرمندان، نویسندگان و… .

«بازنشستگان متحد ایران»
۱۹ آبان

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.