قطعنامه تجمع باز نشستگان سراسری ایران در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۹: ما ذخیره های تاریخ ایرانیم

ما  دریافته ایم  که نهادهای مسئول، همتی برای حل معضلات معیشت و درمان ما  ندارند گرچه در دادن وعده های پوچ و توجیهات بی مایه چیزی کم نمیگذارند. آنها نشان دادند که اولویتهای دیگری را رصد کرده و بودجه را بر اساس  منافع لایه های خاصی تدوین میکنند. ….

————————————————————

ما ذخیره های تاریخ ایرانیم
قطعنامه تجمع باز نشستگان سراسری ایران
در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۹
تهران/  مجلس

به دنبال حرکت های مطالبه گرانه قبلی  و نظر به این که دولت و مجلس  هچنان  به زیر پا گذاشتن قوانین خودشان ادامه میدهند (که آنهم نتیجه پیگیریها و اعتراضات ما بازنشستگان بود) ،بار دیگر  دست در دست هم به مصاف  با فقر و تبعیض آمدیم.
ما بازنشستگان در شرایط کنونی از مرز پرسشگری و چرایی این تبعیضات گذشته ایم چون پاسخش را با تجربه های مکرر دریافت نموده ایم.
ما  دریافته ایم که نهادهای مسئول، همتی برای حل معضلات معیشت و درمان ما  ندارند گرچه در دادن وعده های پوچ و توجیهات بی مایه چیزی کم نمیگذارند. آنها نشان دادند که اولویتهای دیگری را رصد کرده و بودجه را بر اساس  منافع لایه های خاصی تدوین میکنند.
ما بازنشستگان به این شیوه مدیریت جامعه معترضیم.
ما بازنشستگان خواهان تغییرات اساسی در نگرش دولت و مجلس به مشکلات جاریمان هستیم.

و اعلام میکنیم که کاسه تحمل فقر و محرومیتمان لبریز شده است.
ما حق و حقوق قانونی خود را طلب میکنیم و هر انچه را که در طی ۳۰ سال کار و زحمت اندوخته ایم باز پس خواهیم گرفت.
ما باز نشستگان امروز  مورخ ۱۳o8/8/19 در تجمع اعتراضی خود  بار دیگر مطالبات خود را طرح کرده و  تلاشمان را تارسیدن به همه آنان ادامه خواهیم داد: ما خواهان اجرای حکم قطعی دیوان محاسبات هستیم.

۱- اجرای کامل ق خ م ک به صورتی که همه بازنشستگان به معیشتی مناسب با تعریف هزینه  سبد خانوار( که امسال ۸ میلیون تخمین زده شده) برسند.
۲- حذف بیمه های  ناکارآمد چند پایه و برقراری درمان رایگان و فراگیر.
۳- بازگشت همه منابع و دارایی های صندوقها از دست اختلاسگران وکنترل واقعی بازنشستکان بر دارایی هایشان.
۴- پایان یافتن فشارهای امنیتی به فعالینی که به جز دغدغه رفاه مردم، اندیشه دیگری بر سر ندارند.
۵- آزادی همه معلمان و دیگر فعالین در بند بدون هر گونه وثیقه.
۶- بازنشستگان حق دارند که تشکلهای مستقل خود را داشته باشند ایجاد هر گونه محدودیت ، بی مورد و مخالف حق شهروندی است.
۷- ادامه خصوصی سازیها در حوزه آموزش و درمان ،مشکلات عدیده ای را  برای بازنشسته و خانواده اش ایجاد کرده است. ما خواهان پایان دادن به این سیاستها هستیم.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.