فرهاد میثمی به مکان نامعلومی منتقل شده است

کمیته دفاع از محمد حبیبی ضمن محکوم نمودن انتقال غیرقانونی فرهاد میثمی به مکان نامعلوم،  نسبت به عواقب هرگونه تهدید و تعرض به محمد حبیبی هشدار می دهد ….

—————————————-

farhad-meysami

بنا بر اطلاع، امروز در سی و یکمین روز نافرمانی محمد حبیبی و  فرهاد میثمی و برزان محمدی مهدی مسکین نواز در اعتراض به تضییع حقوق زندانیان در اوین، فرهاد میثمی به مکان نامعلومی منتقل شده است.
همچنین زندانبانان محمد حبیبی را تهدید نموده اند که در صورت ادامه  نافرمانی و مقاومت در زندان، فراتر از  ممنوع‌الملاقات بودن وی را نیز تبعید خواهند نمود.

کمیته دفاع از محمد حبیبی ضمن محکوم نمودن انتقال غیرقانونی فرهاد میثمی به مکان نامعلوم،  نسبت به عواقب هرگونه تهدید و تعرض به محمد حبیبی هشدار می دهد و از نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و تشکل ها و نهادهای صنفی،  مدنی مترقی می خواهد نسبت به این اقدامات ضد انسانی واکنش نشان دهند و از حقوق تمام زندانیان از جمله  زندانیان سیاسی حمایت نمایند.

کمیته دفاع از محمد حبیبی
۱۸ آبان ۱۳۹۸

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.