بیانیه ی شورای بازنشستگان ایران پیرامون لشگر کشی علیه تجمع بازنشستگان

این درجه از  سرکوب برای تجمع بازنشستگانی که همواره صلح آمیز ترین و قانونی ترین شیوه های تجمعی را برگزار کرده اند، بی سابقه بوده  است. ….

—————————————————-


بیانیه ی شورای بازنشستگان ایران پیرامون لشگر کشی علیه  تجمع بازنشستگان

تا آخر ایستاده ایم؛
چیزی برای از دست دادن نداریم

امروز یکشنبه ١٩ آبان طبق فراخوانی که اعضای صندوقهای مختلف بازنشستگی برای پیگیری مطالبات خود اعلام نمودند، جمعیت انبوهی از بازنشستگان بسمت مجلس و میدان بهارستان حرکت کردند ولی پیش از پیوستن به صفوف خود و آغاز تجمع با صحنه ای از آرایش نیروهای امنیتی و نظامی مواجه شدند، به طوری که خروجی های مترو و خیابان های اطراف بهارستان مملو از نیروهای سرکوبگر، چه نظامی و چه لباس شخصی بود.
در این فضای بشدت کنترل شده، حتی از حضور  ۲ الی۳ نفر در کنار یکدیگر بشدت ممانعت می نمودند.

این درجه از  سرکوب برای تجمع بازنشستگانی که همواره صلح آمیز ترین و قانونی ترین شیوه های تجمعی را برگزار کرده اند، بی سابقه بوده  است.
یکی دیگر از ویژه گی های قابل توجه حضور  چشم گیر زنان پلیس بود که نشان از هراس آنان از حضور گسترده زنان در تجمعات است.

طبق مشاهدات عینی، تعدادی از بازنشستگان تهدید، دستگیر و گوشی هایشان مصادره گردید.
بازنشستگانی که پس از سال ها زحمت،  باتوجه به صندوق  های غارت شده و معیشت  چهار برابر  زیر خط فقر، وضعیت نابسامان درمان و بهداشت  زندگی می کنند، چیزی برای از دست دادن ندارند که با این فشارهای سیستماتیک به عقب نشینی تن دهند.

ما ضمن  محکوم کردن  این لشگر کشی شدید علیه بازنشستگان  به نهادهای مسئول  اعلام  می داریم که این تعرض آشکار به مطالبه گری بازنشستگان بی پاسخ نخواهد ماند و تا رسیدن به خواسته هایمان، همچنان به پیگیری مطالبات خود ادامه خواهیم داد.

شورای بازنشستگان ایران
١٩آبان ٩٨

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.