طعم شیرین عدالت در بهارستان

براساس مشاهدات شاهدان عینی تعداد زیادی از بازنشستگان بازداشت و توسط دو خود رو ون به بازداشتگاه وزرا انتقال داده شدند. ….

—————————————–

etehad-bazneshastegan

درپی فراخوان گروه های بازنشستگی برای مطالبه حقوق فراموش شده شان امروز ۱۹ آبان صدها تن از بازنشستگان با مراجعه به مقابل مجلس در بهارستان و باصطلاح خانه ملت  قصد تجمع داشتند  که به شدت مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفتند. و نیروهای امنیتی و انتظامی مانع از تجمع آرام و صنفی بازنشستگان شدند.

براساس مشاهدات شاهدان عینی تعداد زیادی از بازنشستگان بازداشت و توسط دو خود رو ون به بازداشتگاه وزرا انتقال داده شدند.

اتحادسراسری بازنشستگان ایران حمله به تجمع صنفی و اعتراضی بازنشستگان که موجب هتک حرمت و ضرب و شتم عده ای از آنان گردیده را  شدیدا محکوم کرده و‌خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمام باز داشت شده گان است.
مردم وعابرین میدان بهارستان امروز بهترین داور بین ما سپید مویان و مدعیان عدالت و کرامت انسان ها بودند!

اتحادسراسری بازنشستگان آیران

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.