تجمع کارگران در هفت تپه

جمعی از کارگران شاغل در بخش کشاورزی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات شان، در مقابل دفتر مدیریت این شرکت دست به تجمع زدند. ….

————————————————-

ایلنا:
یکی از کارگران معترض با بیان این که از یک هفته پیش اعتراض کارگران آغاز شده است، در خصوص مطالبات خود و همکارانشان گفت: کارگران بخش کشاورزی مجتمع هفت تپه دست‌کم ۲ ماه (شهریور و مهر ماه) مزد معوقه طلب دارند.

بحث سنوات بازنشستگی کارگران بازنشسته و پرداخت هزینه بازنشستگی شماری از کارگران مشمول، موضوع پرداخت نشدن برخی مزایای عرفی و قانونی کارگران، بحث همسان‌سازی حقوق و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای برخی کارگران، پرداخت مطالبات بیمه تامین اجتماعی و از همه مهم تر تامین امنیت شغلی کارگران و بازگشت به کار تعدادی از کارگران تعدیلی، ازجمله مطالبات کارگران  مجتمع هفت تپه است که در هر دوره از اعتراض ها آن ها را مطالبه و دنبال می‌کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.