ضرب و شتم بازنشستگان

امروز یکشنبه ۱۹ آبان،  بازنشسته های کشوری و تامین اجتماعی که برای پیگیری مطالباتشان قصد تجمع داشتند مورد ضرب و شتم شدید نیروهای امنیتی قرار گرفتند.  ….
بر اساس خبرهای دریافت شده تعداد زیاد نیروهای امنیتی در محل، مانع از شکل‌گیری تجمع شده است. برطبق خبر های رسیده  تاکنون حداقل ۱۰ تا ۱۵ نفر از بازنشستگان دستگیر و به وزرا انتقال داده شده اند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری حمله به تجمع بازنشستگان را شدیدا محکوم کرده و‌خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمام باز داشت شده گان می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
۱۹ آبانماه ۹۸

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.