تجمع اعتراضی و اعتصاب در هفت تپه

امروز جمعه تعداد زیادی از همکاران در تجمع اعتراضی و اعتصاب جلوی درب مدیریت شرکت حاضر شدند ….

————————————————

این همکاران مانند روزهای قبل بر مطالبات. تاکید کرده و خواستار برآورده شدن مطالبات خودشدند.

اهم مطالبات کارگران هفت تپه بدین شرح است:

  • پرداخت فوری و بدون قید و شرط حقوق و مزایای معوقه
  • توقف فوری تجزیه املاک شرکت و توقف واگذاری هرگونه اموال و املاک به دیگران
  • لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه
  • بازگشت به کار تمامی همکاران اخراجی
  • لغو احکام صادره و تعقیب قضایی علیه همکاران و حامیان کارگران

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه
۱۷ آبان ۹۸
https://t.me/syndica_7tape

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.