خط فقر کارگران از هشت میلیون تومان گذشت

یک خانواده ۳.۳ نفره اگر بخواهد همه مولفه های زندگی را در حد نسبتا قابل قبولی فراهم آورد در شهریور ماه نیاز به هشت میلیون و۷۴هزار تومان در امد دارد ….

———————————————-

khate-faghr

رئیس کمیته دستمزد عالی شوراهای کار کشور گفت : سبد معاش در شهریور ماه از مرز هشت میلیون تومان گذشت و به هشت میلیون و ۷۴ هزار تومان رسیده است .

به عبارت ساده تر یک خانواده ۳.۳ نفره اگر بخواهد همه مولفه های زندگی را در حد نسبتا قابل قبولی فراهم آورد در شهریور ماه نیاز به هشت میلیون و۷۴هزار تومان در امد دارد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.