جسد دختر را به دلیل ناتوانی مالی خانواده تحویل نمی دهند

پیکر دختری که خودکشی کرده بود به دلیل ناتوانی خانواده در پرداخت هزینه در سردخانه گرو گرفته شده است. ….
—————————————————-

پیکر دختری که روز گذشته در شهرستان مراغه خودکشی کرده بود به دلیل ناتوانی خانواده در پرداخت هزینه در سردخانه گرو گرفته شده است. مسئولان نیروی انتظامی از تحویل جسد به خانواده وی ممانعت به عمل می‌ آورند. مسئولان نیروی انتظامی مراغه از تحویل جسد دختری که روز گذشته خودکشی کرده است ممانعت به عمل می‌آورند. مسئولان سردخانه بیمارستان مراغه از خانواده خانم عیدی مبلغ ۲ میلیون تومان برای تحویل جسد درخواست کرده‌اند که به دلیل عدم توانایی این خانواده در پرداخت مبلغ مورد نظر، مسئولان نیروی انتظامی از تحویل جسد خودداری کرده اند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.