چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

2006

  • پرداخت فوری حقوق و مزایای معوق
  • جلوگیری از تجزیه شرکت و املاک
  • لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه
  • بازگشت به کار همکاران اخراجی
  • لغو احکام صادره و تعقیب قضایی علیه همکاران ما و حامیان ما

کانال مستقل کارگران هفت تپه @kargare7tape

https://t.me/kkfsf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.