بیانیه تجمع اعتراضی بازنشستگان در روز ۱۹ آبان

ما بازنشستگان بار دیگر در مقابل بی توجهی مسئولین، در یک حرکت متحدانه، در مصاف با شرایطی بیسابقه از فقر و فلاکت تحمیلی تجمع خواهیم کرد. ….
————————————————-
ما بازنشستگان بار دیگر در مقابل بی توجهی مسئولین، در یک حرکت متحدانه، در مصاف با شرایطی بیسابقه از فقر و فلاکت تحمیلی تجمع خواهیم کرد.
درطول سال جاری، دولت و مجلس حتی از اجرای قوانین نیم بند تصویب شده ی خود به بهانه عدم تامین بودجه کافی، سر باز زده و کماکان تعرض مداوم به سطح زیست و معیشت بازنشستگان را ادامه می دهند.
علاوه بر این، هیچ اقدام جدی در مورد کاهش نرخ تورم و افزایش و ترمیم حقوق بازنشستگان مطابق هزینه سبد خانوار، توانمندسازی سازی و احیای ظرفیت صندوق ها، پرداخت بدهی های دولت به آن ها و کنترل و نظارت نمایندگان واقعی بازنشستگان بر صندوق ها صورت نگرفته است.
مشکلات بهداشت و درمان عمق بیشتری یافته و مطالبه درمان مناسب و بیمه کارآمد و موثر همچنان بی پاسخ مانده است.
ما بازنشستگان نیز همانند سایر اقشار زحمتکش جامعه، سال هاست که با زندگی حداقلی و زیر خط فقر دست و پنجه نرم کرده و به جز تصویب افزایش دستمزدی تحقیرآمیز برای هرسال و سرکوب، بازداشت، وثیقه و زندانی کردن فعالان جنبش های مطالباتی، پاسخ دیگری نگرفته ایم.

تنها راه برون رفت از شرایط فعلی اتحاد و یکپارچگی بازنشستگان و همه مزد بگیران حول مطالبات مشترک، با حضور گسترده و خستگی ناپذیر در تجمعات واعتراضات به طور مستمر می باشد.

در پی فراخوان تجمع گروه های بازنشستگان، ما امضا کنندگان این بیانیه ، روز یکشنبه ۱۹آبان، مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه گرد هم خواهیم آمد و دادخواهی خود علیه وضعیت غیر قابل تحمل موجود را تا رسیدن به مطالبات به حقمان همگام و همصدا فریاد خواهیم زد.

١- اتحاد بازنشستگان ایران
٢- گروه بازنشستگان تامین اجتماعی
٣- گروه ۱۹ اسفند.
۴- گروه اتحاد بازنشستگان
۵- چالش  صنفی معلمان ایران
۶- اتحاد بازنشستگان
٧- پیشکسوتان آ. پ. پارک شهر
٨- شورای بازنشستگان ایران
۹- انجمن صنفی بازنشستگان
۱۰- گروه بازنشستگان مطالبه گر
۱۱- همراهان بازنشستگان گیلان
۱۲- گروه معلمان هم آوا
۱۳- بازنشستگان استان تهران
۱۴- بازنشستگان پارک اندیشه
۱۵- پیشکسوتان فرهنگی ایران
۱۶- گروه نواندیشان توانمند ایران
۱۷- معلمان پاینده
۱۸- بازرسین کانون صنفی معلمان تهران
۱۹- گروه وحدت
۲۰- بازنشستگان خراسان شمالی
۲۱- معلمان فرهیخته ایران
۲۲- فرهنگیان مطالبه گر
۲۳- معلمان تلاشگر صنفی
۲۴- اتحاد معلم و کارگر
۲۵- گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای‌آذربایجان
۲۶- کنشگران صنفی آموزش فارس
۲۷- کانونهای صنفی معلمان خوزستان
۲۸- معلمان فرهیخته ایران

اتحاد بازنشستگان

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.