فرش قرمزِ کارفرمایان برای بازرسان ایمنی کار/ بازرسی‌ها باید ناگهانی باشد

مدیران اجرایی چگونه حوادث کار را به کارگاه‌ها تحمیل می‌کنند؟ ….

—————————————————–

نظارت درست بر ایمنی کارگاه‌ها از سوی کمیته‌های حفاظت فنی در کارگاه‌ها و بازرسان کار که به صورت از پیش تعیین شده یا ناگهانی به بازدید از محیط‌های صنعتی و کارگاهی می‌پردازند، اهمیت ویژه‌ای دارد اما آنچه اهمیت ویژه‌ای دارد، وظایف و نقش مدیران میانی و بالادستی و کارفرماها در کاهش حوادث کار است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چرا حادثه کار داریم؟ این پرسشی است که پاسخ ریشه‌ای به آن می‌تواند در ایجاد شرایط ایمن در صنایع و کارگاه‌ها موثر باشد. هرگاه صحبت از حوادث کار می‌شود، علل ناایمن و شرایط ناامین را به عنوان علل ناایمن برمی‌شمارند اما معمولاً در مورد ریشه‌ها سکوت اختیار می‌کنند یا به آن نمی‌پردازند. امروزه عمده تیغ انتقادات در حوادث کار به سمت بازرسان کار گرفته می‌شود. مسلماً نظارت درست بر ایمنی کارگاه‌ها از سوی کمیته‌های حفاظت فنی در کارگاه‌ها و بازرسان کار که به صورت از پیش تعیین شده یا ناگهانی به بازدید از محیط‌های صنعتی و کارگاهی می‌پردازند، اهمیت ویژه‌ای دارد اما آنچه اهمیت ویژه‌ای دارد، وظایف و نقش مدیران میانی و بالادستی و کارفرماها در کاهش حوادث کار است.

نقش مدیران میان و بالادستی در حوادث کار در کارگاه‌ها
به گفته شهرام غریب (کارشناس ایمنی و بهداشت کار HSE)؛ مدیران میانی و بالادستی با تدبیر خود می‌توانند در کاهش حوادث کار در صنایع و کارگاه‌ها موثر باشند. فرهنگ‌سازی مبتنی بر آموزش‌های مبنی بر ایمنی کار، تدبیر و آموزش‌های اصولی و پایه‌ای عوامل مهمی هستند که مدیران در حین تعریف کار و پروژه‌ها در کارگاه تولیدی باید به آن توجه کنند. او می‌افزاید: نحوه برخورد و پافشاری یک مدیر بر کنترل شرایط در یک پروژه اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر مدیری دانش کافی در خصوص ایمنی کار داشته باشد، خودش خطرات را می‌شناسد. در عین حال حضور متخصصین HSE نیز در این یک کارگاه در کنار مدیران ضروری است. افرادی که به شرایط ایمنی کارگاه آگاهی داشته باشند. به گفته این کارشناس ایمنی کار؛ پافشاری مدیران میانی از این جهت مهم است که ممکن است از طریق کارفرما برای حاکم کردن شرایط ایمن در کارگاه تولیدی مقاومت شود. این فرد آنقدر باید مداومت و اصرار داشته باشد تا شرایط ایمن کارگاه را به عنوان قدرت یک صنعت به مدیران بشناساند و افراد را قانع کند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.