بهرام رحمانی: خیزش مردمی از خاورمیانه تا آمریکای لاتین، نشانه های بارز بحران سرمایه داری اند!

تا روزی که حکومت های سرمایه داری به عنوان اقلیتی نفع پرست، سرکوبگر و جنگ طلب حاکمند و در راستای منافع خود و حفظ حاکمیت شان به هر جنایتی متوسل می شوند اوضاع بشر نه تنها ببود نخواهد یافت، بلکه به مراتب بدتر از این هم هم خواهد شد. از این رو، رهایی، برابری و آزادی واقعی، زمانی فرا خواهد رسید که این حکومت ها با قدرت مردمی پایین کشیده شوند و مدیریت و شعور جمعی با روابط و مناسبات شورایی بر جوامع بشری، جایگزین آن ها گردد! …. (دنباله…)

رحیم اکبری: پیشروان اندیشه ی چپ در ایران (از آغاز تا برآمدن رضا شاه)

چپ چیست؟ چپ طبقاتی و سوسیالیستی و کمونیستی چه زمانی وارد طیف چپ ایران گردید؟ ودر چه زمانی به گفتمان اصلی چپ ایران تبدیل گردید؟ و چه تاثیراتی در فرهنگ و ادبیات و تحلیل های سیاسی و اجتماعی سایر گرایشات چپ و غیر چپ ایران باقی گذاشت؟ …. (دنباله…)

چهاردهمین روز تحصن سها مرتضایی دانشجوی «ستاره دار» دانشگاه تهران

(دنباله…)

اختلاس یک و نیم میلیاردی رییس جمعیت هلال احمر

«علی اصغر  پیوندی» رییس جمعیت هلال احمر که  بازداشت شده بود بلافاصله با وثیقه آزاد شد …. (دنباله…)

تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد مقابل وزارت تعاون و کار

روز یکشنبه ١٢ آبان ۹۸ بازنشستگان فولاد در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه‌شان در مقابل وزارت تعاون و کار در تهران تجمع کردند …. (دنباله…)

لیدیا السعاد: «نابرابری: موتور محرک خیزش مردمی در لبنان»

می‌‌خواهید بدانید چرا در لبنان مردم به خیابان آمده‌اند؟‌ در این کشور، ۱ درصد از جمعیت صاحب نزدیک به یک‌چهارم درآمد ملی و ۱۰ درصد از جمعیت این کشور صاحب ۵۵ درصد ثروت کشور است. …. (دنباله…)

زنان، قتل‌های ناموسی و خانه‌ای که «پدری» نیست

آنچه که در این میان راهگشاست، تدوین قوانینی در جهت حمایت از زنان خشونت دیده، فرهنگ سازی برای متعادل کردن این فرهنگ جنسیت زده و آموزش برای زندگی برابر است. زندگی ای که در آن هیچ زنی با یک سوءظن ساده راهی قبرستان نشود. …. (دنباله…)

آناهیتا اردوان: مرگ اینجاست؛ در این تپه ها (بخش اول)

اعتصاب معدنکاران در سالهای ۱۹۸۵-۱۹۸۴، به رهبری اتحادیۀ ملی معدنکاران، «ان یو ام»، از فصلهای درخشان مبارزات طبقاتی، پس از اعتصاب سراسری ۱۹۲۰ کشور انگلیس بشمار می آید. دوازده ماه نبرد ستایش انگیز و منسجم  پیشتازان معدنکار از جنبۀ رسوایی سرمایه داری و افشاء نقش نفرت انگیز مارگارت تاچر، در سرمایه گذاری کلان؛ تشکیل ارتشی  از جاسوس و اوباش برای سرکوب و منکوب کردن اتحادیه ملی معدنکاران، اتخاذ تاکتیکهای فریبکارانۀ سرمایه داری، اهمیت و ضرورت چیرگی رادیکالیسم انقلابی بر اتحادیه ها، تصفیۀ رویکردهای محافظه کارانه، شجاعت، تعیین راهکار و شگردهای صحیح مبارزاتی دورانی- انضمامی توسط پیشتازان، ضرورت جذب نیروهای بالفعل حوزه های دیگر تولیدی، و تجزیه و تحلیل شکست، سرشار از آزمونهای ارزشمند برای سازماندهی  و اعتلاء رادیکالیسم مبارزۀ طبقاتی حالایی ست. …. (دنباله…)