جلیل رحمانی: ما کارگران خالق تمام ثروتها در جامعه هستیم

کارگران خالق همه ثروت در جامعه هستند بدون مغز و عضلات ما حتی یک چرخ هم نخواهد چرخید و ما کارگران باید خود را در قالب یک نیروی آگاه و پیشرو برای اهداف و خواستهای خودمان سازمان دهیم و مبارزات حق طلبانه خودمان را به فرجام برسانیم. ….

————————————————

ما کارگران خالق تمام ثروتها در جامعه هستیم

“سرمایه داری بیش از هر زمان دیگری در مقابل طبقه کارگر صف ارایی کرده و چنگ و دندان نشان میدهد و تصمیم به سرکوب و عقب راندن کارگران را دارد و هیچ برنامه ای برای برآورده کردن مطالبات و خواسته های کارگران ندارد و امروزه بار دیگر شاهد عروج اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگری در اکثر کارخانه ها هستیم. سرکوب و زندانی کردن و حکمهای طولانی و همچنین اتهام زدن برنامه همیشگی ونخ نمای حافظان سرمایه بوده و هست ”

و دقیقا به همین دلیل است که کارفرمایان و مدافعانشان برای سود و ثروت  بیشتر کارخانه ها و شرکتها را خصوصی  کرده وباخصوصی سازی کردن کارخانه ها وشرکتهای بزرگ زندگی وهستی  کارگران را به نابودی کشانده وخودشان کوچکترین مسئولیتی را برای براورده کردن مطالبات و خواسته های کارگران بعهده نمیگیرند. دزدیدن و به غارت بردن ماشینها و وسایل تولید کارخانه ها و نبود مواد اولیه یکی از شاهکارهای همین دزدان و مفتخوران است دزدیهای آشکار و پنهان نتیجه بی مسئولیتی و بی کفایتی کارفرماهای سودجو وغارتگران است که روزانه اعتراضات وتجمعات و اعتصابات کارگران کارخانه ها را بدنبال  دارد، خصوصی سازی دشمن طبقه کارگر است. که در جامعه ما کارفرمایان و دولت که بیشترین سهم کارفرمایی را مال خود کرده اند زندگی و هستی کارگران را به تباهی کشیده اند و بمحض اعتراض کارگران انها را تهدید، بازداشت و اخراج سپس با احکام طولانی و حکم غیر انسانی شلاق انها را به زندان محکوم میکنند.

جعفر عظیم زاده به چه جرمی مدتهاست در زندان محبوس شده بقول خود جعفر اعلام کرد اگر شما جرآت دارید ما را علنی محاکمه کنید غیر از این بود که به دفاع از زندگی و حق و حقوق خود و کارگران صدایش را بلند کرد و اعتراضش را بارها نشان داد. جعفر چرا باید محکوم به زندان شود؟

اسماعیل بخشی و دیگر کارگران معترض را میگیرند و زندانی میکنند بدون کوچکترین جوابی به کارگران و انها را تهدید و اخراج و سپس محکوم میکنند در واقع خود این سیستم ناکارآمد سرمایه داری است که  باعث و بانی این همه  نابرابری و فقر و فساد، فحشا، گورخوابی، کودکان کار، اعتیاد، خودفروشی و دهها مشکلات دیگر در جامعه شده اند اما به نام بخطر انداختن امنیت ملی کارگران را زندانی و محکوم به حبس و شلاق میکنند. کارگران هفت تپه با بازداشت نمایندگانشان  در کارخانه به مبارزاتشان ادامه دادند و هم اکنون هم در حال  اعتصاب هستند و تا لغو خصوصی سازی اعتصابشان را ادامه خواهند داد این دستگیریها و ایجاد ترس و وحشت نمیتواند در مسیر مبارزه برای تحقق مطالبات و خواسته هایمان  مانعی ایجاد کند. چماق به دستان  سرمایه قطعا نمیتوانند با این سرکوبهای خشن صدای حق خواهی و مبارزات ما کارگران را خفه کنند و طی اینهمه سال ثابت کرده ایم که سرکوب نتوانسته ما کارگران را از مبارزاتمان برای گرفتن حق و حقوقمان باز دارد. کارگران خالق همه ثروت در جامعه هستند بدون مغز و عضلات ما حتی یک چرخ هم نخواهد چرخید و ما کارگران باید خود را در قالب یک نیروی آگاه و پیشرو برای اهداف و خواستهای خودمان سازمان دهیم و مبارزات حق طلبانه خودمان را به فرجام برسانیم..

جلیل رحمانی
کارگر ساختمانی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران

https://t.me/ettehad

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.