صدها کارگر کودک و زن در کشورهای حاشیه خلیج فارس اینترنتی خرید و فروش می‌شوند/ سکوت دولت‌ها مقابل برده‌داری مدرن

بی‌بی‌‌سی عربی با انتشار یک گزارش تحقیقی از شدت گرفتن یک واقعیت هولناک در کشورهای عربی پرده برداشت.  ….
—————————————————–

ایلنا:
بر مبنای این گزارش، صدها کارگر مهاجر کودک و زن در کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت اینترنتی خرید و فروش می‌شوند؛ به ویژه در کویت و عربستان. این کارگران خانگی از ابتدایی‌ترین حقوق محروم هستند.
کارفرمایان پاسپورت‌های این کارگران را ضبط و آنها را در خانه‌های خود حبس می‌کنند تا نتوانند از کسی برای آزادی کمک بگیرند.
این کارگران از دولت گواهینامه دریافت کرده‌اند و متقاضیان خرید آنها می‌توانند این گواهی‌نامه ها را آزادانه خرید و فروش کنند. بی‌بی‌سی عربی این بازار را به برده‌داری مدرن تشبیه کرده است. گزارش‌هایی از شکنجه دادن این کارگران در خانه‌های کارفرمایان منتشر شده‌ است؛ مانند کتک زدن یا گرسنه نگه داشتن.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که این کارگران کودک و زن که بیشتر از کشورهای فقیر آفریقایی یا آسیایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق شده‌اند، تحت فشارهای روانی هولناک قرار دارند و دستگاه‌های دولتی هم که این کارگران را ساماندهی و ثبت رسمی می‌کنند، سکوت کرده‌اند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.