اعتراض کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشور نسبت به عدم همسان سازی حقوق وبیمه درمانی ناکارآمد

کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشور برای چندمین بار نسبت به عدم همسان سازی حقوق وبیمه درمانی ناکارآمد اعتراض کردند. …. (دنباله…)

«چه باید کرد-ایسم غنی‌شده»، تسریع کردن در حین انتظار کشیدن- نه سر فرود آوردن در برابر ضرورت

انقلاب توسط «فرمول‌ها» یا با عمل کردن طبق ایده‌های کلیشه‌ای و ایده‌هایی که بدون درک حقیقت عینی از قبل به آن معتقد شده، انجام نمی‌شود. بلکه فرایندی بسیار زنده‌تر و غنی‌تر و پیچیده‌تر از این‌ها است. یکی از مشخصه‌های اصلی رویزیونیسم (کمونیسم قلابی که یک جهت‌گیری تدریج‌گرا و نهایتاً رفرمیستی را به‌جای یک جهت‌گیری انقلابی می‌نشاند) این است که اعلام می‌کند تا زمانی که یک نوع عامل خارجی خدا گونهdeus ex machina) – یک قدرت یا رویدادی غیرمنتظره که موجب نجات و تغییر در یک وضعیت به ظاهر ناامیدکننده می شود-مترجم) دخالت نکند نمی‌توان تغییری اساسی در شرایط عینی به وجود آورد …. (دنباله…)

اتحادسراسری بازنشستگان ایران: ‍ اینان هراسشان ز یگانگی ماست

بار دیگر همصدا و همراه با یاران خود در تجمع بزرگ بازنشستگان در  روز ۱۹ آبان، مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه فعالانه شرکت می کنیم …. (دنباله…)