مقامات قضایی خوزستان مانع از آزادی اسماعیل بخشی شدند

بار دیگر مقامات خوزستان نشان دادند که در فساد گسترده در خصوصی سازی هفت تپه سهیم هستند و به همین دلیل تا آخرین لحظه تلاش میکنند در روند آزادی موقت اسماعیل وقفه ایجاد کنند. ….—————————————————–

esmail-bakhshi

مقامات خوزستان با همدستی کامل شریعتی و مقامات قضائی در شوش و دزفول در آزادی اسماعیل بخشی وقفه ایجاد کرده اند!
با وجود اینکه کارشناسی سند انجام شده و نامه آن به تهران ارسال شده ادعا میشود نامه یک جایی در میان دزفول و تهران گیر کرده و این در حالی است که نامه به صورت اینترنتی و سیستمی ارسال میشود.
تمام مقامات  رشوه خوار خوزستان دست به کار شده و با هماهنگی های تلفنی جلوی ارسال نامه را گرفته اند! با وجود اینکه با یک کلیک کردن ساده باید نامه به تهران ارسال شود.

بار دیگر مقامات خوزستان نشان دادند که در فساد گسترده در خصوصی سازی هفت تپه سهیم هستند و به همین دلیل تا آخرین لحظه تلاش میکنند در روند آزادی موقت اسماعیل وقفه ایجاد کنند.

تمام مراحل اداری لازم برای آزادی اسماعیل انجام شده است!
اسماعیل را همین حالا آزاد کنید!


متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.