پالتاک: نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران برگزار می کنند: دور جدید اعتراضات کارگری در ایران برخورد رژیم و وظائف ما

با حضور فعالین کارگری از داخل و خارج
یکشنبه ۳ نوامبر ۲۰۱۹ – ۱۲ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۰٫۰۰ بوقت اروپای مرکزی، به وقت ایران ۲۲٫۳۰ ….

———————————————–

1938

———————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.