شادباش: خبر مسرت‌بخش آزادی موقت و مشروط سپیده قلیان، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، ساناز الهیاری، امیر حسین محمدی‌فرد و امیر امیرقلی را به کلیه رفقا و دوستان شادباش می گوییم

گروه کمونیست‌های انقلابی سنتز نوین کمونیسم در ایران: تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی سرکار است ستم و استثمار، بازداشت و شکنجه، اتهامات واهی، پرونده‌سازی، تحمیل وثیقه‌های سنگین و احکام ظالمانه و اعترافات مهندسی‌شده تحت شکنجه‌های ضد بشری همچنان ادامه خواهد داشت. ….

————————————————

خبر مسرت‌بخش آزادی موقت و مشروط سپیده قلیان، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، ساناز الهیاری، امیر حسین محمدی‌فرد و امیر امیرقلی را به کلیه رفقا و دوستان شادباش گفته و تأکید می‌کنیم که مبارزه برای آزادی بی‌قیدوشرط همگی آن‌ها و اسماعیل بخشی، عسل محمدی، ندا ناجی، جعفر عظیم‌زاده، سعید شیرزاد و کلیه فعالین حوزه‌های مدنی ازجمله کارگران، معلمین، محیط‌زیست، زنان، نویسندگان و شاعران و کودکان کار  و اقلیت‌های ملی و مذهبی  تا ساقط کردن رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی و دستیابی به رهایی قطعی را باید ادامه دارد.

هیچ خواستی بدون مبارزه رادیکال متحدانه از پایین توسط قشر فرودست به رهبری حزب کمونیست انقلابی ایران (که فعلاً موجود نیست و باید توسط کمونیست‌های انفلابی ساخته شود!) مسلح به یک استراتژی انقلابی علمی میسر نیست!
تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی سرکار است ستم و استثمار، بازداشت و شکنجه، اتهامات واهی، پرونده‌سازی، تحمیل وثیقه‌های سنگین و احکام ظالمانه و اعترافات مهندسی‌شده تحت شکنجه‌های ضد بشری همچنان ادامه خواهد داشت.
هر چیزی به‌جز انقلاب اجتماعی با شرکت میلیون‌ها نفر از قشر تحتانی جامعه در تحلیل نهایی راهکاری است که به بازتولید ستم و استثمار  نظام سرمایه‌داری منجر می‌شود!

رژیم جمهوری اسلامی قابل اصلاح و رفرم نیست!
سرنگونی جمهوری اسلامی هم مطلوب، هم ممکن و هم ضروری است!
انقلاب و نه چیزی کمتر!
۵ آبان ۱۳۹۸

گروه کمونیست‌های انقلابی سنتز نوین کمونیسم در ایران
کانال کمونیسم نوین در تلگرام
https://t.me/New_Communism

————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.