برای از بند رستگان

این آدمِ رهیده
از هر چه قید و بندِ به ناچار
خاکستر استبداد را
بر باد خواهد داد ….

————————————————-

1937

برای از بند رستگان

دستان بافته در هم
و رهیده از بند جهل و خرافه
گاه مشت و گاه کِلک باز
بر صفحه روزگار
مهر و نشان خویش می کوبند!
از پشت دریچه های کوچک زندان
بارها بیرون جستند
تا قفل نه از درگاه
که از ذهن قاضی و محتسب
بازجو و مفتری
تا مدتی بگشایند!
هان این بار نیز چون هماره تاریخ
زمستان میرود و
روسیاهی به ذغال
اگر ذغال بماند و نه خاکستر!
این آدمِ رهیده
از هر چه قید و بندِ به ناچار
خاکستر استبداد را
بر باد خواهد داد
در بهاری که ارغوان
نه  بنشسته در عزا
که به پای کوبی برخیزد
برمی خیزد!

“حسین اکبری”
پنجم آبان نود وهشت

———————————————
منبع:
https://t.me/tribunesarzaminman

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.