آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد….

عاطفه رنگریز، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری و مرضیه امیری به قید وثیقه آزاد شدند ….

———————————————–

zendan-azad

آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد….
دختران آفتاب و باد سپیده قلیان و عاطفه رنگریز هر دو به قید وثیقه آزاد شدند!

عاطفه رنگریز از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر دقایقی پیش با قید وثیقه آزاد شد.

امیر امیرقلی از بازداشت‌شدگان اعتصابات و اعتراضات کارگران هفت‌تپه با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

امیرحسین محمدی‌فرد سردبیر نشریه گام و از بازداشت‌شدگان پرونده اعتصابات و اعتراضات کارگران هفت‌تپه با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

ساناز الهیاری عضو هیات تحریریه نشریه گام و از بازداشت‌شدگان پرونده هفت‌تپه با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

مرضیه امیری از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، دقایقی پیش با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

منبع: راهکار سوسیالیستی
https://www.s-rahkar.org

———————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.