امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی و ساناز الهیاری با قید وثیقه آزاد شدند

امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد سردبیر نشریه گام و ساناز الهیاری با قید وثیقه آزاد شدند ….————————————————–

1932

امیر امیرقلی از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه وامیرحسین محمدی فرد سردبیر نشریه گام و ساناز الهیاری عضو هیات تحریریه نشریه گام و از بازداشت‌شدگان پرونده هفت‌تپه با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شدند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.