سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه: سرکوب کارگران را پایان دهید

سندیکای شرکت واحد در برابر تمامی این فشارها که سال هاست از طرف دستگاه امنیتی و قضائی به اعضای آن وارد شده است، مقاومت کرده و همچنان برای پیگیری مطالبات رانندگان شرکت واحد تلاش میکند. ….

——————————————

sherkat-vahed
سرکوب کارگران را پایان دهید
حسن سعیدی از اعضای “سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه” در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین موسوم به بند ۲۰۹ منتقل شد و پس از ۳۳ روز تحمل حبس، با تودیع قرار وثیقه ۳۳۰ میلیون تومانی آزاد تهران، در تاریخ ۱۶ مرداد ماه شده بود. جلسه اول دادگاه وی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شده بود که نهایتا دادگاه اتهامات “اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” و “اخلال در نظم و آسایش عمومی” علیه آقای سعیدی مطرح کرد و در نهایت این کارگر حق طلب به پنج سال حبس تعزیری و ممنوعیت استفاده از وسایل مخابراتی هوشمند نظیر تلفن همراه هوشمند و ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی به مدت دو سال محکوم گردید. این در حالی است که برای جلوگیری از فعالیت های حق طلبانه حسن سعیدی، وی از سال ۸۴ تاکنون بارها با پرونده سازی از کار اخراج شده و آخرین بار در سال ۹۱ از کار اخراج شده است.

سندیکای شرکت واحد در برابر تمامی این فشارها که سال هاست از طرف دستگاه امنیتی و قضائی به اعضای آن وارد شده است، مقاومت کرده و همچنان برای پیگیری مطالبات رانندگان شرکت واحد تلاش میکند. حسن سعیدی هم یکی از این کارگران اخراجی است که خواهان بازگشت به کار است و در برابر ظلمی که سالهاست علیه او و دیگر اعضای سندیکا شده، سکوت نکرده است.

ما خواهان لغو پرونده سازی و جرم انگاری از فعالیت های صنفی و قانونی کارگران و تمامی اقشار جامعه هستیم.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.