ارجاع حکم یکسال زندان پروین محمدی به اجرای احکام

با توجه به این امکان فراخوان ایشان به زندان و یا دستگیری به قصد اجرای حکم در روزهای آینده وجود دارد. ….

طی پیامک ارسالی به پروین محمدی نائب رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام گردیده است که پرونده ایشان به شعبه ۷ اجرای احکام دادگاه انقلاب کرج واصل شده است.
با توجه به این امکان فراخوان ایشان به زندان و یا دستگیری به قصد اجرای حکم در روزهای آینده وجود دارد.

پروین محمدی عضو هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی (بستا) و نماینده سابق کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران در روز ششم اردیبهشت به همراه دیگر کارگران در پارک جهان نمای کرج دستگیر شد و پس از پانزده روز بازداشت به قید کفالت آزاد گردید. پس از آن در دادگاه بدوی به همراه علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده به یکسال حبس محکوم شدند و در دادگاه تجدیدنظر حکم یکسال حبس عیناً تأیید گردید.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۲ آبان ۹۸

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.