سامان ملکی فعال کارگری توسط نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بازداشت شد

این  شهروند از فعالین کارگری سنندج می باشد کە پس از بازداشت بە مکان نامعلومی منتقل شدە است. ….

————————————————–

saman-malaki

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه چهارشنبە ١ آبان ٩٨ (٢٣ اکتبر ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج  یک فعال کارگری را با هویت ”سامان ملکی“  بازداشت کردەاند.

این  شهروند از فعالین کارگری سنندج می باشد کە پس از بازداشت بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.
بە گفتە یک منبع مطلع، ای شهروند در ارتباط با تجمعات اخیر سنندج برای محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە  کردستان سوریە بازداشت شدە است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.