حزب کمونیست لبنان خواستار اعتصاب عمومی برای استعفای دولت شد

ما در همایش حزب بعد از ظهر امروز برای سرنگونی مقامات سیاسی و باز سازی آن از طریق قانون انتخابات خارج از محدودیت های فرقه ای و ساختن کشور ملی دموکراتیک گفتگو خواهیم کرد. ….

beirut

بر اساس گزارش خبرگزاری بین المللی کمونیستی ، بیانیه ۱۹ اکتبر هیئت سیاسی حزب کمونیست لبنان می گوید :” قیامی سراسری در کل کشور از شمال تا جنوب ، در کوه ها ، بیروت و بکا ، با عبور تز تقسیمات فرقه ای و وابستگی های فرقه ای و با حفظ حقوق و مطالبات خود جریان دارد.”

حزب کمونیست لبنان حملات و دستگیری های انجام شده از سوی میلیشیا ها را محکوم . اضافه می کند که تیراندازی هایی از سوی محافظان برخی از سیاست مداران وجود داشته است . بیانیه توضیح می دهد که قیام ” شکل ایده آلی برای یادآوری جشن ها به مناسبت نود و پنجمین سال بنیانگذاری حزب است .” دبیر کل حزب کمونیست لبنان ، حنا قریب ، در مصاحبه ای خاطرنشان کردکه آن چه در خیابان ها رخ می دهد کاربست تصمیم حزب کمونیست لبنان برای تغییر و مقابله با کنفرانس سدر است که فشار سرمایه داران بزرگ در اقتصاد لبنان از طریق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را نمایندگی می کند. قریب گفت ” ما هنوز در اغاز راهیم و تصمیم ما ادامه و گسترش آن است ” افزود ” ما در همایش حزب بعد از ظهر امروز برای سرنگونی مقامات سیاسی و باز سازی آن از طریق قانون انتخابات خارج از محدودیت های فرقه ای و ساختن کشور ملی دموکراتیک گفتگو خواهیم کرد.”

حزب کمونیست لبنان در ۲۰ اکتبر بیانیه دیگری منتشر و تاکید کرد که قیام محدود به مطالبه پس گرفتن پیش نویس مالیات نیست. بیانیه می گوید که قیام مطالبه تغییر ترکیب و گردش قدرت، و نیز تغییر تحمیل سیاست های اجتماعی و اقتصادی را نیز شامل می شود .
حزب کمونیست لبنان برحضور مردم در خیابان ها و همکاری و ایجاد چهارچوب های مشترکی که سازماندهی و گسترش قیام را در بیروت و دیگر مناطق در راستای دست یابی به هدف های خود فرا گیرد تاکید می کند.

——————————————-
منبع: صفحه فیس بوک هاتف رحمانی
https://www.facebook.com/hatef.rahmani.3

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.