تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

نه به انتقال آب دریای خزر ….

1906

روز سه شنبه ۳۰ مهر ۹۸ دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران در بابلسر در اعتراض به طرح انتقال آب دریاچه خزر به سمنان دست به تجمع اعتراضی در این دانشگاه زدند. آنها در تراکت هایی که در دست داشتند نوشته بودند: نه به انتقال آب دریای خزر

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.