رضا شهابی روز دوشنبه در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین بازجویی شد

ادامه تحقیقات پرونده به بعد موکول شد  ….

reza shahabi2

رضا شهابی که اخیرا برایش در شعبه دوم دادسرای امنیت اوین پرونده‌ای گشوده شده است روز دوشنبه ۲۹ مهرماه مورد بازجویی قرار گرفت. آقای نصیرپور بازپرس شعبه دوم دادسرای اوین فعالیت‌های سندیکایی شهابی در دفاع از حقوق کارگران را جرم تلقی کرده است. در پایان بازجویی روز دوشنبه بازپرس به شهابی اعلام کرده است در ادامه رسیدگی به پرونده تمام اعضای شناخته شده سندیکایی احضار خواهند شد. پیشتر در روز شنبه ۲۰ مهر ماه  نیز از شهابی در مورد این پرونده بازجویی بعمل آمده بود.  این در حالی است که تشکیل سندیکا و فعالیت‌های سندیکایی مطابق مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی جزء حقوق مسلم کارگران است و هیچ کارگری را نمی‌توان از عضویت در سندیکا منع کرد.

سال‌هاست که فشار، ارعاب و تهدید بی‌وقفه علیه اعضای سندیکا جریان دارد اما کارگران شرکت واحد همچنان بر حق داشتن سندیکا پافشاری می‌کنند و در این راه هزینه‌های زیادی داده‌اند از جمله زندان، بازداشت‌های متعدد و اخراج از کار.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.