کارگران آذر آب از تردد قطارها جلوگیری کردند

بار دیگر راه‌آهن شمال به جنوب را بسته شد ….

————————————————

1896

کارگران آذرآب امروز، در دوازدهمین روز اعتراضات خود ریل راه‌آهن شمال به جنوب را مسدود کردند.

درحالیکه شورای اسلامی کار آذرآب اعلام کرده بود، اکثریت کارگران در جلسه‌ای فرمایشی به پایان اعتصاب رای داده‌اند، امروز، ۲۸ مهرماه اکثریت کارگران اعتصاب را ادامه داده و خواستار خلع ید سهامداران فعلی آذرآب و لغو خصوصی‌سازی و بازگشت آن به دولت شدند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.