گروه اتحاد بازنشستگان: سیاست دروغ و بی اعتنایی؛ راه به جایی نخواهید برد

بازنشستگان سراسر کشور با اتحاد و همبستگی، راه تحقق مطالبات مسلم و قانونی خود را باجد و جهد به پیش می برند و دلخوشی به وعده وعید و فرصت  سوزی ها را تاب نمی آورند. ما بازایستادگانیم و تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم! ….

——————————————

اخیرا دولت بازی جدیدی را برای به تاخیر انداختن مطالبات و سردواندن بازنشستگان آغاز کرده است. دولت با ترفندی جدید خواهان استرداد لایحه همسان سازی از مجلس شده است. بازنشستگان دیگر فریب این بازی ها را نخواهند خورد.

حتی هر کسی که به وعده های دروغین دولت و مجلس کم ترین دلخوشی و توهم هم داشته باشد اکنون دریافته است که نهادهای حکومتی و مسئولان ذی ربط هیچ اراده و تصمیمی برای اعاده خواست های بازنشستگان ندارند و با این شگرد های نخ نما قصد شانه خالی کردن از تعهدات خویش و بی اعتنایی به خواست های ما را دارند. بازنشستگان به تجربه دریافته اند که  دولت و مجلس حتی به مصوبه و قانون خود نیز پایبند نیستند. مجلس اذعان دارد که قانون خدمات مدیریت کشوری و حتی لایحه همسان سازی که اکنون  پروسه مناسبات پارلمانی را طی کرده است به قانون تبدیل شده و لازم الاجرا می باشد . ولی دولت متقابلا آن را به تاخیر می اندازد.

این واقعیات، بازنشستگان را بر آن داشته  است که اجرائی شدن این قوانین که قرار است از سوی این نهادهای حکومت عملی شود سرابی بیش نیست.

حرف بازنشستگان این است که: دولت و مجلس و هر نهادی که خود را متولی امر اجرای خواست های مردم می دانند موظف هستند به حقوق بازنشستگان که سالها خدمت صادقانه نموده و از عمر و جوانی خود مایه گذاشته اند،  گردن نهند. زیست و معیشت انسانی حق همه مردم زحمتکش است که سیاست های منفعت طلبانه شما موجب عدم برخورداری ما از آن گردیده است. تداوم این اوضاع فلاکت بار هرگز برای بازنشستگان قابل تحمل نمی باشد. اکنون بنا به آمار خود مراکز رسمی و اذعان متولیان، سبد معیشت خانوار از ۸  میلیون تومان نیز فراتر است! تکلیف بازنشستگان همانند سایر اقشار زحمتکش با سبد خالی معیشت و فقر و محرومیت ها چیست؟ صدای فریاد اعتراض و تجمعات خیابانی مکرر و پیوسته ما را به هیچ گرفته اید؟

بازنشستگان سراسر کشور با اتحاد و همبستگی، راه تحقق مطالبات مسلم و قانونی خود را باجد و جهد به پیش می برند و دلخوشی به وعده وعید و فرصت  سوزی ها را تاب نمی آورند. ما بازایستادگانیم و تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم!

گروه اتحاد بازنشستگان
۲۶ مهر ۹۸

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.