اعتصاب غذای عاطفه رنگریز

عاطفه رنگریز جامعه شناس و پژوهشگر که از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر از تاریخ ۲۴ مهر در زندان قرچک دست به اعتصاب غذا زده است. ….

عاطفه در پنج ماه گذشته بارها با رویه های غیرقانونی و فراقانونی مواجه شده است و در این مدت، تمام راه های ممکن را برای بازگشت دادرسی خود به روند عادلانه دنبال کرده است، اما در نتیجه بی توجهی مطلق مسولان قضایی اکنون جان خود را پرچم عدالت خواهی خویش کرده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.