جلسه بیست و چهارم پالتاکی «جمع قدم اول»

موضوع نیازهای جنبش کارگری و رابطه متقابل جزب و تشکل های مستقل کارگری ….

—————————————————-

1867

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.