تسلیم دولت اکوادور در برابر خواست مردم!

آیا مردم پتانسیل بدست گرفتن ادارهٔ اجتماعی را پیدا خواهند کرد، یا به بازتولید قدرت حاکم خواهند پرداخت؟! ….

1866

دولت اکوادور موافقت خود را با لغو قانون ریاضت اقتصادی {لغو قانون حذف یارانه سوخت} که باعث اعتراضات گسترده در کشور شده، اعلام کرد دولت اکوادور برای گرفتن وام از صندوق بین المللی پول تن به ریاضت اقتصادی داده و مجبور شد یارانه سوخت را در کشور حدف کند که منجر به اعتراضات شدید در سراسر کشور شد و به همین دلیل دولت اعلام کرد سوبسید سوخت را باز می‌گرداند تا اعتراضات ۱۱ روزه به پایان رسد.

آیا مردم پتانسیل بدست گرفتن ادارهٔ اجتماعی را پیدا خواهند کرد، یا به بازتولید قدرت حاکم خواهند پرداخت؟!

———————————-
https://t.me/kkfsf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.