بیانیه ۴۴ انجمن کارگری در ایران در محکومیت جنایات حکومت ترکیه!

دنیای کارگران دنیای صلح و آزادی و برابری و حفظ حرمت و کرامت انسان است. متجاوزان به این حقوق و اصول انسانی در پیشگاه تاریخ سرافکنده و نهایتا محکوم به زوال هستند. …. (دنباله…)

«یادت بخیر شکسپیر پیر»، شعر از محمود طوقی

دیشب به شکسپیر پیر نوشتم:
نه!
مسئله این نیست؛
بودن
یا نبودن
راه رستگاری آدمی باید
از وادیه های دیگر گذر کند …. (دنباله…)

تلویزیون میهن: ترامپ و اردوغان دست در دست هم در لشکر کشی به کردها ی شمال سوریه با نگاه بهرام رحمانی

(دنباله…)

کمیته عمل سازمانده کارگری: سرنوشت روژاوا و مسئولیت ما

اگر شعلۀ روژاوا با تمام کاستی‌ها یا خطاهایش خاموش شود، سال‌های سال زمان خواهد برد تا تبعات این ضربه به جنبش اعتراضی در منطقه جبران شود. نباید گذاشت از روژاوا فقط یک فصل بسته در تاریخ باقی بماند. بلکه با پیوند دفاع از آن به جنبشهای اعتراضی هر منطقه، بتوان فصل جدیدی برای آن نوشت. …. (دنباله…)

گزارشی از جبهه – مقاومت علیه فاشیسم روز نهم تا دوازدهم اکتبر- روژآوا

یگانهایی از زنان ومردان انترناسیونالیست در این نبرد انقلابی و مقاومت تا پای جان شرکت دارند. همه جا هستند، تیمهای پزشکی، آمبولانس ها، مقاومت ووو امروز سه رزمنده زن آمده بودند به تل تمر از پایگاه خود تا خون اهداء کنند، هر سه از رفقای آشنا بودند و خواهش کردم که بازگردند به پایگاه خود چون خون به حد کافی داشتیم. ناخودآگاه از این همه شکوه و همبستگی و خصلت انقلابی، گریه کردم. دخترکی خردسال از دود باروت بمب سیاه شده بود و بیهوش و خون الود، و به اتاق عمل فرستادیم. دو رفیق زن انترناسیونالیست از انگلستان و آلمان برای کمکهای اولیه به تل تمر آمده بودند از پایگاهی و این چند روز در جبهه بوده اند. ما تا خط اول در سره کانی نیم ساعت فاصله داریم. کمتر از ۴۰ کیلومتر. …. (دنباله…)

چرا بازنشستگان باید هزینه درمانی بیمه پایه را خودشان بپردازند؟ / نوبت گرفتن در بیمارستان‌های تامین اجتماعی مصیبت است

کاهش خدمات بیمه‌های پایه و ناکارآمدی خدمات‌دهی در بیمارستانهای تامین اجتماعی باعث شده تا عملاً بیمه‌های پایه کارآمدی خود را از دست بدهند. …. (دنباله…)

تاکتیک کارفرمای هفت تپه: تغییر شیفت کارگران برای شکستن اعتصاب

تا زمان بازگشت اخراجی ها پایان دادن به پرونده سازیها و تحقق کامل مطالباتمون ایستادگی میکنیم. بعد از ۴ سال بدبختی و اعتصاب و پرونده سازی و تهدید و اخراج حالا دیگه تا آخرین نفس می ایستیم. …. (دنباله…)

ضرب الاجل یک هفته ای از طرف کارگران آذر آب

اعتراض های کارگران کارخانه آذرآب با تجمع در میدان ماشین‌سازی شهر اراک وتعیین ضرب الاجل یک هفته ای، برای تعیین تکلیف با سهامدار عمده شرکت ادامه دارد. …. (دنباله…)

درخواست فوری انجمن خودمدیریتی شمال و شرق سوریە-روژاوا

ما از همه شما می‌خواهیم تا مسئولیت های خود را برعهده بگیرید و سریعاً مداخله کنید تا از فاجعه ای که نه تنها سوریه را تحت تأثیر قرار می دهد بلکه درهای شما را نیز خواهد کوبید اگر اوضاع از کنترل خارج شود. …. (دنباله…)