دادگاه تجدیدنظر پروین محمدی، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده را به حبس محکوم کرد

روز پنج شنبه ۱۸ مهرماه ۹۸، شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز حکم یک سال حبس پروین محمدی، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده را عینا تایید کرد. ….
————————————————

حکم حبس پروین محمدی، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده از فعالان کارگری بازداشت شده در پارک جهان نما در شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز عینا تایید شد. این سه شهروند پیشتر توسط دادگاه انقلاب کرج هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بودند…

روز پنج شنبه ۱۸ مهرماه ۹۸، شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز حکم یک سال حبس پروین محمدی، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده را عینا تایید کرد. علیرضا ثقفی، هاله صفرزاده و پروین محمدی در شهریورماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب کرج هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعالین کارگری در تاریخ ۲ شهریورماه در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج برگزار شد. این افراد در دادگاه به “تبلیغ علیه نظام” متهم شده بودند.

علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه در پارک جهان نما واقع در اتوبان تهران-کرج به همراه تعدادی دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه با تودیع قرار کفالت آزاد شده بودند. روز جمعه ۶ اردیبهشت ماه، تعدادی از فعالین کارگری که تعدادشان ۱۲ تن برآورد شده بود در پارک جهان نما واقع در اتوبان تهران-کرج بازداشت شدند.
۴ تن از این فعالین به نام های پروین محمدی، واله زمانی، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده چند روز در بازداشت مانده و باقی افراد ساعاتی پس از بازداشت آزاد شده بودند. خانم محمدی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه، با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
پروین محمدی در تاریخ ۱۹ خردادماه جهت ارایه آخرین دفاعیات در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱ کرج حاضر شد. در این جلسه که همزمان برای پروین محمدی، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده تشکیل شد، اتهام “تبلیغ علیه نظام” علیه این سه فعال کارگری عنوان شده شده بود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.