به علت عدم موافقت دادستان، وثیقه‌های قبلی کارگران بازداشتی به دو برابر افزایش یافت

محمد خنیفر:۱۰۰ میلیون و  یوسف بهمنی: ۸۰ میلیون ….

محمد خنیفر:۱۰۰ میلیون
یوسف بهمنی: ۸۰ میلیون
ابراهیم عباسی‌منجزی: ۷۰ میلیون
مسلم چشم خاور: ۷۰ میلیون
محمود خدایی: ۵۰ میلیون
ایمان اخضری: ۶۰ میلیون

همگی کارگران به علت عدم تودیع وثیقه بازداشت می‌باشند.

در مجموع طی یک ماه گذشته هشت پرونده برای کارگران نیشکر هفت‌تپه در دادگستری شوش باز شده است.
لازم به یاد اوریست که شاکی کارگران،  کارفرمای شرکت آقای اسدبیگی می‌باشد؛ که نامبرده متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

در اینجا جای پرسش از مسئولین استانی از جمله استاندار (شریعتی)،  دادستان کل استان،  رئیس دادگستری شوش (جعفری چگنی) که  با جانبداری از کارفرما همواره در حال بازداشت و پرونده‌سازی برای کارگران هستند  که چرا این مسئولین این همه از رفتن کارگران به تهران نگران هستند؟ چرا اسدبیگی متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور آزاد است اما کارگرانی که به دنبال امنیت شغلی و معیشت خود می‌باشند؛ دستگیر می‌شوند؟ همه این برخوردها نشان می‌دهد که اسماعیل بخشی نماینده ما به درستی در نامه‌اش به رئیس قوه قضائیه گفته بود که “اعتماد از‌ دست رفته با شعار بدست نمی‌آید”. معلوم است که حمایت از کارگران فقط  یک شعار است و در واقع عمل مسئولین حمایت از مفسدین و اخلال‌گران اقتصادی است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه پرونده سازی برای کارگران را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این روند غیر اخلاقی و غیر انسانی و بازگشت به کار تمامی این عزیزان زحمت کش می‌باشد

خانم فرزانه زیلابی به عنوان وکیل مدافع کارگران در جلسه امروز کارگران درشعبه دوم دادیاری حضور داشت. همچنین شش پرونده قبلی کارگران درشعبه دوم بازپرسی شوش با شکایت کارفرما [ اسدبیکی ] بازشده اند.

دوشنبه ۱۵ مهر ۹۸
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.