مرتضی حکمتی: نیروهای مظلومی به نام “پرستار شرکتی”

امروز روی سخنم با وزارت نشینان است که بنابر هر دلیلی اگر امروز همکاران نجیب و صبور پرستار و بهیار و…. را به دست شرکتهای خصوصی همچون ” آوا سلامت ” و شرکتهای دیگر سپرده اند و هر سال هم همان شرکتها در مناقصه ها بدون وجود رقیب قَدَر؛ برگ برنده به دست دارند و مقوله ی مهمی همچون ارائه خدمات پرستاری به مردم را بر دوش یدک می کشند؛ آیا از کیفیت خدمات این شرکت ها به همکاران و مهمتر از همه مردم پرس و جو کرده اند؟ ….

——————————————

1831

نیروهای مظلومی به نام “پرستار شرکتی”

مطابق دستورالعمل تعیین مشاغل حاکمیتی و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب هیات امنا و ابلاغی در مرداد ماه ۱۳۹۰، مشاغل حاکمیتی به آن دسته از اموری اتلاق می گردد که مالکیت آن بر عهده بخش دولتی بوده و قابل واگذاری به بخش غیر دولتی نمی باشد.

گروههای پرستاری، طبق این آیین نامه جزء مشاغل حاکمیتی محسوب گردیده و واگذاری آن به بخش غیر دولتی ممنوع می باشد.
اینکه با چه ضوابطی و بر اساس کدام ماده و تبصره و یا کدام برداشت شخصی یا منافع جمعی این تصمیم اتخاذ شده و گروههای پرستاری از مشاغل حاکمیتی خارج و به دست شرکت های خصوصی سپرده شده اند که بهتر است بگوییم سلامت مردم به بخش خصوصی سپرده شده است روی سخن امروزم نیست.

امروز روی سخنم با وزارت نشینان است که بنابر هر دلیلی اگر امروز همکاران نجیب و صبور پرستار و بهیار و…. را به دست شرکتهای خصوصی همچون ” آوا سلامت ” و شرکتهای دیگر سپرده اند و هر سال هم همان شرکتها در مناقصه ها بدون وجود رقیب قَدَر؛ برگ برنده به دست دارند و مقوله ی مهمی همچون ارائه خدمات پرستاری به مردم را بر دوش یدک می کشند؛ آیا از کیفیت خدمات این شرکت ها به همکاران و مهمتر از همه مردم پرس و جو کرده اند؟

آیا یکبار به همکاران گروههای پرستاری طرف قرارداد با این شرکت ها مراجعه کرده اند و از نحوه پرداخت حقوق و مزایا به همکاران توسط این شرکت ها سوال پرسیده اند؟ و اینکه میزان رضایت همکاران از این شرکت ها چقدر بوده است؟
آیا از امنیت شغلی همکاران شرکتی ام که دوشادوش نیروهای رسمی و پیمانی مراکز درمانی بار سنگین طرح غیر کارشناسی و پرهزینه ی تحول نظام سلامت!!!! را به دوش می کشند به آنان اطمینان خاطر داده اند؟
آیا یکبار از آنها در خصوص نحوه ی برخورد مسوولین محل اشتغال با همکاران شرکتی که گویی فرزند ناخوانده ی سیستم بهداشت و درمان هستند و در صورت انجام کاری خلاف میل و سلیقه مسوولین انواع و اقسام تهدیدها و توبیخ ها گریبانگیرشان می شود سوال پرسیده اند؟
آیا از نابرابری ناعادلانه مزایایی همچون کارانه و اضافه کار و سایر تسهیلات رفاهی، آموزشی ، فرهنگی و… همکاران شرکتی اطلاع دارند؟
آیا به نظر شما صاحبان تصمیم گیری، نارضایتی نیروهای پرستار شرکتی از نحوه پرداختها، برخوردهای قهری و سلیقه ای، ناعدالتی و تمایز بین آنها و نیروهای پیمانی و رسمی، به کاهش کیفیت خدمات پرستاری و در نتیجه محروم شدن مردم از خدمت با کیفیت پرستاری منتج نخواهد شد ؟

پیشنهاد بنده و سایر دلسوزان پرستاری، رجوع به متن قانون و برگشت گروههای پرستاری به بخش دولتی وحذف شرکتهای واسطه و قرار داد مستقیم مراکز درمانی با همکاران گروههای پرستاری و بتدریج تغییر وضعیت نیروهای شرکتی در جهت امنیت شغلی و استخدام پیمانی باشد. چرا که گروههای پرستاری به ادعای مسولین یک شغل حاکمیتی است و نیاز مردم و بیماران و از طرفی امنیت شغلی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی که به طور مستقیم با سلامت مردم سر و کار دارند جزو وظایف دولتها می باشد. به امید روزی که شغل حاکمیتی پرستاری مانند مشاغل دیگر حاکمیتی دارای ثبات و امنیت و استخدام و حداقل قرارداد مستقیم و برخورداری از تمامی مزایای همکاران پیمانی و رسمی باشد.

مرتضی حکمتی/کارشناس پرستاری
استان هرمزگان

https://t.me/etehadesarasari

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.