حضور کارگران بیشتر قسمتهای شرکت از جمله کارگران کشاورزی بعد از بازداشت های گسترده واخراج تعدادی از همکارن خود

امروز  ۱۵ مهر  ۹۸ ….

1829

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
https://t.me/syndica_7tape

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.