کارگران بازداشتی هفت تپه امروز به دادگاه شوش ارجاع داده شدند

دیروز بعد ظهر این کارگران که در حال رفتن به تهران برای ملاقات با نمایندگان مجلس در کمسیون اجتماعی داشتن توسط پلیس اطلاعات وامنیت در بزرگ راه تهران خرم اباد (عوارضی) بازداشت شده بودند ….

تعداد بازدشتیها ۱۱ نفر بود که تعداد ۸ نفر آنها پس از رجاع به دادگاه شوش آزاد شدند و ۳ نفر دیگر در بازداشت ماندند. البته صبح دیروز ۱۴ مهر سه کارگر دیگر در محیط هفت تپه بازداشت شده بودند.

مجموع کارگران بازداشتی ۶ نفر است که امروز  ۱۵ مهر به دادگستری شوش در شعبه دوم دادیاری تفهیم اتهام شدند، که برای این کارگران وثیقه های ۴۰ تا ۵۰ میلیونی تعیین شده است. این کارگران تا تودیع وثیقه در بازداشت بسر خواهند برد.

اسامی کارگران بازداشتی

  1. یوسف بهمنی
  2. محمد خنیفر
  3. ابراهیم عباسی منجزی
  4. ایمان اخضری
  5. محمود خدایی
  6. مسلم چشم خاور

لازم به ذکر است که خانم فرزانه زیلابی وکیل کارگران بازداشتی میباشند.

۱۵ مهر ۹۸
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.