ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

طبق خبر رسیده اقای یوسف بهمنی کارگر نیشکر هفت تپه توسط نیروهای انتظامی بازداشت شده است. ….
————————————————–

اسماعیل را گرفتن ما همه بخشی هستیم

کارگران نیشکر هفت تپه امروز یکشنبه ۱۴  مهر، چهار دهمین روز اعتصاب در حمایت از همکاران اخراجی خود وامنیت شغلی وبازگشت شرکت به دولت از بخش خصوصی وازادی اسماعیل بخشی وسایر همکارانی که پرونده امنیتی انها باز است شده اند . درضمن طبق خبر رسیده اقای یوسف بهمنی کارگر نیشکر هفت تپه توسط نیروهای انتظامی بازداشت شده است.

۱۴ مهر ۹۸
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.