شادباش و قدردانی “اتحاد سراسری باز نشستگان ایران” از حامیان کمپین “اعتراض به فروش اموال سازمان تامین اجتماعی”

ما از همۀ کارگران شاغل وبازنشسته و همۀ زحمتکشان وهم وطنان دادخواه می خواهیم اعتراضات خود را به هر شکلی که میتوانند ادامه داده و آن راگسترش دهند. ….

—————————————–

شادباش و قدردانی از حامیان کمپین “اعتراض به فروش اموال سازمان تامین اجتماعی”

با درود های گرم
اتحادسراسری بازنشستگان ایران از حضور دلگرم کننده و متعهدانه هموطنان عزیز ،از جمله بازنشستگان ,فعالان کارگری و اجتماعی , دانشجویان و…که از کمپین” اعتراض به فروش اموال سازمان تامین اجتماعی و بانک  رفاه کارگران “حمایت کردند، صمیمانه قدردانی و تشکر می کند.

درودهای گرم و صمیمانه مارا به مناسبت  پیکارمستمرتان  در کلیۀ عرصه های کار وپیکار و دفاع از حقوق زحمتکشان جامعه پذیرا باشید.
بدون شک، حضور پیگیر فعالانه شما  درعقب نشینی دولت از بردن بانک رفاه به بازار بورس ، هرچند موقت وتا پایان برنامه ششم   ( تا یک سال دیگر) نقشی موثر وتعیین کننده داشته است . بنابراین ما ضمن اعلام خشنودی ،عزم وارده تان را در واداشتن دولت به عقب نشینی در دست اندازی به اموال بین النسلی ومتعلق به شمارا‌ ارج نهاده وبه حامیان کمپین تبریک و شادباش عرض می کنیم.

از آنجا که دولت روحانی مصصم است که سیاست خانمان برانداز خصوصی سازی را در کلیه عرصه های دولتی و عمومی به اجرا گذارد و چنان که مشاهده می شود، برغم اعترضات گسترده و سراسری کارگران و زحمتکشان ، این سیاست خانمان براانداز را کنار نمی گذارد ، از این رو ، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران ( اسبا)  اعلام می کند تا عقب نشینی دولت و لغو کامل برنامۀ ننگین و ضد کارگری فروش اموال سازمان تامین اجتماعی  وبانک رفاه کارگران دولت ،همچنان به اعتراضات خود ادامه داده و  این کارزار را با اشکال متعدد ، مصممانه  ادامه و توسعه خواهد داد.

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران با تکیه بر قدرت اعتراضی عمومی در سراسر کشور، بویژه  کارگران و زحمتکشان که آسیب دیدگان اصلی سیاست های خصوصی سازی حاکمیت هستند ، همۀ تلاش خودرا خواهد کرد تا طنین رعد آسای اعتراضات کارگران و بازنشستگان را به گوش دولت مردان و حاکمان برساند تا باشد که از خشم کارگران و بازنشستگان به خود آیند  و از غارت  و فروش  اموال  بین نسلی کارگران و بازنشستگان دست بردارند.

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران ضمن ادامه کمپین تا قطع کامل دست غارتگران از تاراج اموال بازنشستگان، اعم از بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری ازپای نخواهد نشست. ما از همۀ کارگران شاغل وبازنشسته و همۀ زحمتکشان وهم وطنان دادخواه می خواهیم اعتراضات خود را به هر شکلی که میتوانند ادامه داده و آن راگسترش دهند.

۱۰مهر ماه ۱۳۹۸
اتحاد سراسری باز نشستگان ایران

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.