کارگران آذرآب اعتصاب برای تعیین تکلیف کارخانه را از سر گرفتند

بانک کشاورزی که سهامدار عمده آذرآب است از واگذاری سهام خود خودداری می‌کند. ….

1809

کارگران کارخانه آذرآب اعتصاب را از سر گرفتند. آن‌ها روز چهارشنبه ۱۰ مهر در میدان صنعت اراک تجمع کرده و خواستار تعیین تکلیف مالکیت و سهامدار شرکت، راه‌اندازی تولید و پرداخت مطالبات خود شدند.
مسئولان استان ۱۰ روز فرصت خواسته بودند تا وضعیت شرکت را روشن و آذرآب را شرکت به شرکت مپنا (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران) واگذار کنند اما اکنون با گذشت ۲۰ روز اقدامی نشده است. بانک کشاورزی نیز که سهامدار عمده آذرآب است از واگذاری سهام خود خودداری می‌کند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.